sitemap
www.verklevingen.nl © 2007 John Jansen
Verklevingen.
nl
Verklevingen zijn bindweefselstrengen tussen de buikorganen onderling of tussen de buikorganen en de buikwand, vooral ter plaatse van het litteken van de operatie. Hierdoor wordt aan de organen getrokken of wordt het voortbewegen van het orgaan belemmerd. De verklevingen ontstaan door kleine beschadigingen van de organen tijdens het opereren. Dit betekent dat er bij nagenoeg elke patiënt, die ooit werd geopereerd of een ontsteking in de buik heeft doorgemaakt verklevingen in de buik zullen zijn.

Als u zich realiseert hoeveel patiënten er worden geopereerd, dan kunt u zich voorstellen hoe groot het probleem van de verkleving is. Gelukkig krijgen niet alle patiënten klachten door de verklevingen. Het overgrote deel heeft er helemaal geen last van.

Een deel van de geopereerde patiënten heeft pijn in de buik. Ondanks uitvoerig voorafgaand onderzoek zijn er geen afwijkingen gevonden in de buik. Alle organen zijn onderzocht met echo, röntgen of anderszins en de behandelend specialist kan geen afwijkingen vaststellen.

Als u vroeger bent geopereerd, is de kans op de aanwezigheid van verklevingen in uw buik ongeveer 90%. Aan de andere kant zijn er vele miljoenen andere mensen, die ook geopereerd zijn, die zeer waarschijnlijk ook verklevingen in de buik hebben en totaal geen klachten hebben. Er mag dus niet zomaar worden geconcludeerd dat de verklevingen de oorzaak zijn van de buikklachten.
De medische wetenschap is niet zeker of het losmaken van de verklevingen daadwerkelijk leidt tot afname of verdwijnen van de pijnklachten. Er zijn al wel een aantal onderzoeken gedaan. Een deel daarvan vermeldt gunstige resultaten en andere studies laten geen afname zien van de pijnklachten. Er is nog nooit een vergelijkend onderzoek gedaan. Dit is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden of het losmaken van de verklevingen een zinvolle ingreep is.

De laatste jaren is er grote vooruitgang geboekt om met behulp van een kijkbuis te opereren. Hierbij worden een aantal kleine steekgaatjes gemaakt en wordt een grote snee voorkomen. De kans op nieuwe verklevingen wordt hoogstwaarschijnlijk hierdoor verkleind, hoewel dit nog niet is bewezen.
Zo'n 90% van de mensen die een buikoperatie hebben ondergaan, hebben het risico om verklevingen te krijgen. De organen in de buikholte gaan door oppervlakkige beschadigingen (als gevolg van bijvoorbeeld vastpakken of hechten) of door een infectie aan elkaar of aan de buikwand vastplakken (verkleven). Voor het merendeel van de mensen heeft dat geen enkel gevolg.

Ongeveer 5% van de mensen krijgt echter te maken met buikpijn. Bij vrouwen kunnen verklevingen leiden tot het afknikken van de eileiders, waardoor de kans bestaat op onvruchtbaarheid of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bij zowel vrouwen als mannen kunnen verklevingen de darmen gedeeltelijk afsluiten wat weer leidt tot misselijkheid, overgeven en pijn.
Veel mensen uit die groep van 5% houden vele maanden tot jaren buikpijn.

Een kleine groep uit de voornoemde 5% houdt dagelijks klachten, pijn, misselijk, en grote kans op acute ileus en sub ileus. Dat het dagelijkse leven van een patiënt met verklevingen flink kunnen verzuren door moe zijn en de klachten zoals hiervoor genoemd, bestaat er nog steeds veel onbegrip en ontwetendheid. Speciaal voor deze groep patiënten is deze website, maar ook voor hun omgeving, artsen, verpleegkundige en andere betrokkenen om meer begrip te krijgen voor dit ziektebeeld.

Voordat aangetoond kan worden dat een patiënt inderdaad als gevolg van de verklevingen dagelijks ziek zijn gaat een lange weg vooraf van onderzoeken en ook ziekenhuisopnames. Wanneer inderdaad de diagnose is gesteld dat het ziektebeeld wat de patiënt dagelijks ondervindt te weiten is aan de verklevingen zal een optie om de verklevingen los te maken niet in overweging genomen, daar het risico bestaat dat de verklevingen in ernstigere maten terug keren. Gebruik van laxerende medicatie is hierbij voorschrift om de werking van de darm en de voortgang hierin optimaal te houden. Dat verklevingen later andere complicatie's kunnen veroorzaken zoals reflux klachten is niet uit te sluiten.

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Script voorbeeld
Nieuwe pagina 1
Klik hier om naar de website van de Maag Lever Darm stichting te gaan
Disclaimer
Email
Volgende pagina