sitemap
www.verklevingen.nl © 2004 John Jansen
Verklevingen.
nl
Darmafsluiting / ileus:
Bij een darmafsluiting of ileus is de darmpassage belemmerd. Er ontstaat daardoor een opstopping van de darminhoud. De darm zet vervolgens uit door een opeenhoping van ingeslikte lucht, speeksel, maagsap e.d. Bij een complete afsluiting is er geen ontlasting meer, bij een gedeeltelijke afsluiting kan diarree ontstaan. Een blokkade van de dunne darm geeft met tussenpozen krampende pijnen die gepaard gaan met overgeven. Bij een obstructie van de dikke darm staat het overgeven wat meer op de achtergrond.

Een darmafsluiting kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaak kan een vorm van mechanische afsluiting zijn of afsluiting door een niet functionerende darm.

Door verklevingen kan een darm afgesloten worden.

Als voor een darmafsluiting/ileus wordt gevreesd, moet met spoed de arts of een ziekenauto komen om gevaarlijke complicaties te voorkomen.

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source

Script voorbeeld
Nieuwe pagina 1
Disclaimer
Email